• Purchase and Sale<br />of used graphic machines

  Purchase and Sale
  of used graphic machines

 • Disassembling, Installation<br />and Commissioning

  Disassembling, Installation
  and Commissioning

 • Company relocation, Transport,<br />and Storage

  Company relocation, Transport,
  and Storage

 • Disassembling, Installation<br />and Commissioning

  Disassembling, Installation
  and Commissioning

?kinci El Grafik Makinelerinin Al?m? ve Sat?m?

Sezgin Cukle

Hoş geldiniz!

You're looking for an expert for used graphic machines? You've come to the right place! Just contact us, we are happy to help you!

Phone: +49-2131-1762863
E-Mail: service@cutecma.com

H?zl?, Güvenli, Dünya Çap?nda

CUTECMA; HEIDELBERG, KBA, MAN Roland, ve di?er popüler markalar?n
?kinci el grafik makineleri ba?lam?nda sizin yol arkada??n?zd?r. ?ster
bir bask? makinesi sat?n al?yor olun, isterse makine tesisinizi tasfiye
ediyor olun veya ikinci el bask? makinesi sat?n almay? isteyin; yeni bir
konuma kurulmas? üzere makinelerin de-montaj ve nakliye tutarlar?n?n
belirlemesi sürecine ait tüm i?lemlerini üstlenmekteyiz.

Kaliteye Adanm??l???m?z

 • Sat?n Al?m Sözle?mesinin akabinde derhal ve h?zl? bir biçimde de-montaj ve montaj süreçlerine geçilmesi
 • Profesyonel: Sanayi alan?nda 20 y?l? a?k?n tecrübe
 • Nitelikli: Bir uzman taraf?ndan de?erlendirme
 • Güvenli: De-montaj i?leminden önce tam ödeme
 • Güvenilir: Dakik Muameleler
 • Uluslararas?: Global Lojistik A??, Teknoloji ve Distribütör Ortaklar?

Size dan??manl?k yapmaktan memnuniyet duyar?z. Bizimle ileti?ime geçin. Tel. + 49-2131-1762863 veya e-mail yolu ile service@cutecma.com.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Koenig & Bauer AG
manroland
POLAR-Mohr

Subscribe to our newsletter